TIETOSUOJALAUSEKE

1. Asiakastietorekisterin ylläpitäjä

Bonic Fashion Oy
3175400-8
Tavaststjernankatu 13
00250 Helsinki
info@bonic.fi

Yhteyshenkilö:
Kati Sundén-Cullberg
kati.sunden-cullberg@bonic.fi

Rekisterin nimi:
Bonic Fashion Oy:n asiakasrekisteri

 2. Henkilötietojen keräys

Käyttämällä Bonic Fashion Oy:n palveluita ja rekisteröitymällä verkkosivuillamme asiakasrekisteriimme hyväksyt sekä käyttöehtomme että rekisteri- ja tietosuojaselosteemme.

Keräämme asiakastietoja asiakassuhteen ylläpitoa varten. Asiakastietoja voidaan käyttää myös analysointiin ja tilastoihin, markkinointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Asiakastietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.

 3. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin talletettavia tietoja ovat yhteystiedot ja henkilötiedot, maksutiedot, yritystiedot jos tilaaja on yritys, tiedot aiemmista ostoista, tapahtumat sivustolla ollessa, laitetiedot ja paikkatiedot.

 4. Tiedonlähteet

Bonic Fashion Oy asiakasrekisteriin talletettavat tiedot kerätään muun muassa www-lomakkeista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median välityksellä, allekirjoitetuista sopimuksista, kasvotusten käytävistä keskusteluista sekä erinäisistä tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan Bonic Fashion Oy:lle.

 5. Tietojen luovutus eteenpäin harkituille yhteistyökumppnaille

Bonic Fashion Oy:lla on oikeus luovuttaa tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön rajoissa. Tietoja voidaan välittää yhteistyökumppaneille, jotka ovat verkkokauppaa kehittävät yhteistyökumppanit, markkinointikumppanit, maksunvälittäjät, luotonmyöntäjät, Posti ja muut tarvittavat kuljetusliikkeet sekä ulkopuoliset tahot ongelma- ja reklamaatiotilanteissa. Myös viranomaisille voidaan luovuttaa tietoja tarvittaessa.

Yhteistyökumppaneiden kanssa solmitaan sopimukset, joissa määritellään heidän vastuu asiakastietojen käsittelyyn liittyen. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

Asiakastietoja säilytetään siihen asti, kun Bonic Fashion Oy tarvitsee niitä niihin käyttötarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan pyytäessä, tai mikäli asiakas väärinkäyttää palveluita tai harjoittaa lainvastaista toimintaa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille erillisestä pyynnöstä.

Mahdollisissa tietoturvaloukkaustapauksissa Bonic Fashion Oy tekee asetuksen mukaisen ilmoituksen 72 tunnin kuluessa tietosuojaviranomaiselle. Tästä ilmoitetaan aina myös asiakkaalle, ellei kyseessä ole vähäinen loukkaus, josta asiakkaalle ei synny haittaa.

 6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki asiakastiedot säilytetään tietoturvattuina Bonic Fashion Oy:n toimesta. Tiedot suojataan ja käsitellään luottamuksellisesti ja asianmukaisesti. Tietoja säilytetään internet -palvelimilla, ja niiden digitaalisesta ja fyysisestä tietoturvasta huolehditaan.

Asiakastietoja käsitellään ainoastaan tarkasti nimettyjen työntekijöiden toimesta.

 7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakasrekisteriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus tarkastaa Bonic Fashion Oy:n asiakasrekisteriin tallennetut omat tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Asiakas voi pyytää tarkastaa häntä koskevat asiakastiedot suoraan Bonic Fashion Oy:lta. Tarvittaessa pyytäjän henkilöllisyys tulee todistaa. Asiakkaalle vastataan kuukauden kuluessa pyynnöstä.

 8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakasrekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus pyytää Bonic Fashion Oy:ta poistamaan tiedot rekisteristä. Lisäksi asiakasrekisteriin kuuluvalla henkilöllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet rajoittaa henkilötietojen käyttöä. Asiakas voi pyytää poistamaan tai rajoittamaan häntä koskevat asiakastiedot suoraan Bonic Fashion Oy:lta. Tarvittaessa pyytäjän henkilöllisyys tulee todistaa. Asiakkaalle vastataan kuukauden kuluessa pyynnöstä. Muutokset Bonic Fashion Oy pidättää oikeuden muuttaa ehtoja ja tietosuojaselostetta. Asiakkaan on tilausta tehdessä tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin ehtoihin – päivitetyt ehdot ja selosteet ovat aina asiakkaan nähtävillä ja saatavilla verkkosivustollamme.

Jos ehtoja ja/tai selosteita muokataan ja niihin sisältyy asiakkaille olennaisia muutoksia, informoimme asiakkaita lähettämällä heille sähköpostiviestin, ja lisäksi sosiaalisen median kanavissamme (Facebook ja Instagram) ennen uusien muutoksien voimaan tuloa.